Socialna pomoč

Spoštovani starši/skrbniki!

S strani poveljnice CZ občine Piran smo prejeli naslednje obvestilo:

Center za socialno delo Piran nam sporoča, da v kolikor se družine zaradi izrednih razmer povezanih s pandemijo (zaradi zaprtja vrtcev in šol morajo namreč starši poskrbeti za vse dnevne obroke) znajdejo v materialni stiski in z rednimi dohodki ne zmorejo pokriti stroškov prehrane, se lahko obrnejo na center za socialno delo z vlogo za izredno denarno socialno pomoč.

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje (lahko tudi prehrane) in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Pandemija je zagotovo tak primer.

Pomoč se dodeli v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Predlagamo, da se starši obrnejo na Center za socialno delo Južna Primorska, enota Piran po tel. na št. 05/ 671 23 00 ali el. pošti na naslov: gpcsd.piran@gov.si. Vsak primer bomo individualno reševali in staršem podali potrebne informacije ter jim pomagali pri uveljavljanju pravice.

Marina Sorta, poveljnica CZ Piran

Želim vam, da bi te izredne razmere čim bolje prenašali, upoštevali vse ukrepe in ostali zdravi!

Mirela Flego, prof.

Nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja najdete na :
www.nijz.si

(Ogledano skupaj: 194, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...