Pogodba za vključitev otroka v vrtec

Spoštovani starši!

glede na določbe Zakona o nalezljivih boleznih smo dopolnili pogodbo med vrtcem in starši:
Pogoj za veljavnost pogodbe in vključitev otroka v vrtec je, ne glede na četrti odstavek 20.c člena Zakona o vrtcih, izpolnitev obveznosti cepljenja otroka v skladu z 51. a členom Zakona o nalezljivih bolezni:
»Otrok se ne glede na četrti odstavek 20. c člena Zakona o vrtcih (»S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec«) lahko vključi v vrtec samo pod pogojem, da je bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, kar se izkazuje s potrdilom pediatra.
Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec se v skladu z določbo 51. a člena Zakona o na-lezljivih boleznih (v nadaljevanju: ZNB) zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o trajni opustitvi cepljenja. V tem primeru pogodba preneha veljati pred vključitvijo otroka v vrtec.
Ne glede na prejšnji odstavek se v vrtec lahko izjemoma vključi otrok, ki ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in ki je ob vključitvi otroka v vrtec še v postopku pridobitve odločbe o trajni opustitvi cepljenja. Pod temi pogoji je lahko otrok vključen največ do konca šolskega leta 2021/22, saj je potrebno za to skupino otrok v skladu s tretjim odstavkom 51. a. člena ZNB preveriti pogoje za vključitev v naslednjem šolskem letu. V kolikor se ugotovi, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o trajni opustitvi cepljenja, pogodba preneha veljati najkasneje z dnem 31. 8. 2022«.

Šolska svetovalna služba

Pogodba se nahaja pod OBRAZCI.

(Ogledano skupaj: 311, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...