Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.

Do drugega leta starosti naj otrok sploh ne bo izpostavljen zaslonom. Od 2. do 5. leta naj bo časovna omejitev manj kot ena ura na dan in le ob prisotnosti staršev. Od 6. do 9. leta naj otrok pred zasloni ne preživi več kot eno uro na dan, nato do 12. leta največ uro in pol, do 18. leta pa naj bo ta časovna omejitev največ dve uri na dan. Pomembno je, da so vsebine starosti primerne in kakovostne. Namesto zaslona otrok potrebuje pozornost in prisotnost staršev in vrstnikov.

Takšna so priporočila prvih nacionalnih Smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so jih pripravili primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, skupaj s strokovnjaki z drugih področij.

Občina Piran bo skupaj z vrtci v šolskem letu 2021/2022 posebno pozornost namenila tematiki ustrezne uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih in v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci iskala alternative preživljanju prostega časa pred zasloni.

V času omejitvenih ukrepov zaradi epidemije koronavirusne bolezni so otroci in mladostniki še bolj intenzivno preživljali čas pred zasloni in manj časa preživeli v družbi vrstnikov, tudi stik z vzgojitelji in učitelji je bil otežen. Da bi preprečili težave, ki lahko nastanejo zaradi neustrezne in čezmerne uporabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih, bomo staršem in strokovnim delavcem omogočili izobraževanja, nudili informacije ter omogočali dostop do gradiv na temo uporabe zaslonov pri otrocih.

(Ogledano skupaj: 74, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...