Nujno obvestilo

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Skladno z okrožnico št. 6030-1/2020/85 z dne 30. 10. 2020 vas obveščam o spremembi šolskega koledarja v šol. l. 2020/2021 – jesenske počitnice.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnimi izdala sklep, s katerim je določila, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužbe s SARS-CoV-2 jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. Navedba sklepa:

“ Na podlagi 1.odstavka 105. čl. Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (UL RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja

SKLEP

o podaljšanju jesenskih počitnic v šol. l. 2020/21.

I.

Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (UL RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (UL RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19) in na njuni podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šol. l. 2020/2021 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.

II.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.”

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.

O tem in o vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije vzgojno izobraževalnega dela v času od 9. 11. 2020 dalje vas bomo obvestili prihodnji teden, ko bomo dobili nadaljnja navodila.

Vam, dragi učenci priporočamo, da kljub počitnicam  nadaljujete s šolskim delom, pregledate učno snov, utrjujete, se naučite, kar vam morda ni uspelo pred jesenskimi počitnicami, ponavljate. Če bo tudi šolsko delo opravljeno,  bo veliko lažje  slediti pouku, ko bomo zopet skupaj v šoli.


Spoštovani starši!

Razmere nam ne dovoljujejo, da bi učenci preživljali počitnic kot smo jih bili navajeni, zato preverite in  se z otrokom pogovorite o šolskem delu ter o preživljanju prostega časa doma. Prijatelji in igrišča bodo počakali na ugodnejše razmere, zato spoštujmo in upoštevajmo vse ukrepe in vsa priporočila, ki bodo pripomogli k izboljšanju epidemiološke slike.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Ravnateljica: Mirela Flego, prof.

(Ogledano skupaj: 147, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...