Subvencije kosil

Obvestilo staršem!

Zakon o spremembi in dopolnitvi  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16, z dne 30. 12. 2016):

Spremenjen je 26. člen, ki določa pravice do SUBVENCIJE KOSIL učencem.

Po novem 1. odstavku tega člena pripada s 1. februarjem 2017 subvencija kosil učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Novi 5. odstavek določa, da pripada učencem subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Opomnik!

Nekatere odločbe  potečejo ob koncu koledarskega leta!

Pozivamo  starše, da preverite, do kdaj velja vaša odločba in pravočasno oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni Center za socialno delo. V kolikor vloge ne boste oddali pravočasno, boste primorani za tisti mesec plačati položnice o prehrani v celoti sami.

Vlogo oddajo samo tisti starši, katerih odločba poteče v roku zadnjega meseca, ostalim vloge ni potrebno oddati, ampak šele mesec pred potekom odločbe o otroškem dodatku, torej se držijo roka, ki je določen na odločbi.

Šolska svetovalna delavka:
Mirjana Černetič

pdficon

(Ogledano skupaj: 192, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...