Šolska shema evropske unije

Poleg omenjenih obrokov smo na šoli vključeni v evropski projekt razdeljevanja sadja in mleka – Šol-ska shema. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, ki otrokom v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Namen projekta je povečati količino sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani otrok in mladostnikov, ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov pa še osveščati otroke o zdravih prehran-skih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in prepre-čevanju zavržkov hrane.

Vsaka šola si v okviru svojih možnosti in možnosti trga sama izbira dobavitelja in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

Ingrid Medoš

(Ogledano skupaj: 66, današnjih ogledov: 1)