Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v Republiki Sloveniji vključeni prvič.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrica.

Minister je s sklepom določil, da bo na naši šoli tretji predmet pri NPZ (v šolskem letu 2023/24) v 9. razredu zgodovina.

Datume za izvedbo NPZ določi minister s šolskim koledarjem.

Datumi preverjanja znanja za 6. in 9.razred v šolskem letu 2023/2024:

  • torek, 7. maj 2024 slovenščina ( 6. in 9. razred),
  • četrtek, 9. maj 2024 matematika (6. in 9. razred),
  • ponedeljek, 13. maj 2024 angleščina (6. razred),
  • ponedeljek, 13. maj 2024 zgodovina (9. razred).

Pozkusno izvajanje NPZ se bo izvajalo tudi v 3. razredu.

Naloge NPZ iz preteklih let lahko najdete na tej povezavi.


VEČ INFORMACIJ

Državni izpitni center

Informacije za učence in starše

 

(Ogledano skupaj: 1.090, današnjih ogledov: 1)