Knjižnica

Elektronski naslov šolske knjižnice: knjiznica@ossecovlje.si.

Knjižničarka Marjeta Blagojević opravlja bibliopedagoško delo z učenci:

  • svetuje učencem in učiteljem pri izposoji knjižničnega gradiva,
  • v dogovoru z razredniki izvaja bibliopedagoške ure po razredih,
  • vzgaja in oblikuje učenca v bralca in uporabnika knjižničnega gradiva,
  • knjižnično gradivo nabavlja in inventarizira.

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. Članarine ni.

Izposoja je možna z izkaznico knjižnice. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

IZPOSOJA

V knjižnici poteka izposoja knjižničnih gradiv (knjižnih in neknjižnih) in izposoja iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposojevalni roki:

  • KNJIGE (strokovne in leposlovne): 21 dni.
  • KNJIGE ZA ITALIJANSKO IN ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: 7 dni.
  • REVIJE: izposoja v prostorih knjižnice
  • REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase …) je mogoče uporabljati samo v prostorih knjižnice oz. čitalnice.
  • MULTIMEDIJA (avdio kasete, CD, CD-ROM, DVD): 7 dni.

Knjige je mogoče po poteku izposojevalnega časa podaljšati še za 7 dni, če niso rezervirane za drugega uporabnika.

Podaljšati ni mogoče knjig, ki so namenjene za italijansko in angleško bralno značko ter obvezno domače branje. Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko izposodijo še ostali učenci.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti.

Zamudnine učencev se sporočajo ustno ob izposoji in razrednikom, opomine pošlje šola staršem na dom.

ČITALNICA

Obiskovalci knjižnice lahko uporabljajo čitalnico za učenje, branje, pisanje domačih nalog, listanje in pregledovanje knjig in revij, uporabo referenčne zbirke (enciklopedije, leksikoni, slovarji). Uporabniki čitalnice morajo upoštevati druge obiskovalce in zaposlene ter imeti odgovoren odnos do knjižničnega gradiva in opreme.

Uporabnikom knjižnice je na razpolago tudi računalnik za iskanje po lokalnem knjižničnem katalogu in po sistemu COBISS ter za pisanje nalog, referatov, predstavitev.

Knjižnični red

BRALNA ZNAČKA 2021-2022

V letošnjem letu smo osvežili sezname za BRALNO ZNAČKO od 1. do 4. razreda, pri čemer smo odlične predloge novitet črpali iz priporočilnega seznama, ki ga pripravlja MKL – Knjižnica Bežigrad, temu pa smo dodali še svoje predloge. Upamo, da vas bodo novi seznami spodbudili k branju tako za BRALNO ZNAČKO kakor tudi za prostočasno branje.
seznam za 1. razred
seznam za 2. razred
seznam za 3. razred
seznam za 4. razred


POVEZAVE

Učbeniški sklad

(Ogledano skupaj: 2.493, današnjih ogledov: 2)