Knjižnica

Elektronski naslov šolske knjižnice: knjiznica@ossecovlje.si.

Knjižničarki Barbara Abram in Jasna Fortuna opravljata bibliopedagoško delo z učenci:

 • svetujeta učencem in učiteljem pri izposoji knjižničnega gradiva,
 • v dogovoru z razredniki izvajata bibliopedagoške ure po razredih,
 • vzgajata in oblikujeta učenca v bralca in uporabnika knjižničnega gradiva,
 • knjižnično gradivo nabavljata in inventarizirata.

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. Članarine ni.

Izposoja je možna z izkaznico knjižnice. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

IZPOSOJA

V knjižnici poteka izposoja knjižničnih gradiv (knjižnih in neknjižnih) in izposoja iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposojevalni roki:

 • KNJIGE (strokovne in leposlovne): 21 dni.
 • KNJIGE ZA ITALIJANSKO IN ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: 7 dni.
 • REVIJE: izposoja v prostorih knjižnice
 • REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase …) je mogoče uporabljati samo v prostorih knjižnice oz. čitalnice.
 • MULTIMEDIJA (avdio kasete, CD, CD-ROM, DVD): 7 dni.

Knjige je mogoče po poteku izposojevalnega časa podaljšati še za 7 dni, če niso rezervirane za drugega uporabnika.

Podaljšati ni mogoče knjig, ki so namenjene za italijansko in angleško bralno značko ter obvezno domače branje. Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko izposodijo še ostali učenci.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti.

Zamudnine učencev se sporočajo ustno ob izposoji in razrednikom, opomine pošlje šola staršem na dom.

ČITALNICA

Obiskovalci knjižnice lahko uporabljajo čitalnico za učenje, branje, pisanje domačih nalog, listanje in pregledovanje knjig in revij, uporabo referenčne zbirke (enciklopedije, leksikoni, slovarji). Uporabniki čitalnice morajo upoštevati druge obiskovalce in zaposlene ter imeti odgovoren odnos do knjižničnega gradiva in opreme.

Uporabnikom knjižnice je na razpolago tudi računalnik za iskanje po lokalnem knjižničnem katalogu in po sistemu COBISS ter za pisanje nalog, referatov, predstavitev.

Knjižnični red

Na spodnjih povezavah lahko neposredno naročate dz in potrebščine pri različnih založbah. Priporočamo vam, da prej vseeno še enkrat preverite seznam, ki ste ga dobili na dom oz. je  – za vsak posamezen razred za naslednje šolsko leto – v priponki zgoraj.

POVEZAVE NA SPLETNA NAROČILA RAZLIČNIH ZALOŽB:

DZS

 1. razred: https://www.dzs.si/prednarocila/5086876/40729
 2. razred: https://www.dzs.si/prednarocila/5086876/40730
 3. razred: https://www.dzs.si/prednarocila/5086876/40731
 4. razred: https://www.dzs.si/prednarocila/5086876/40732
 5. razred: https://www.dzs.si/prednarocila/5086876/40733
 6. razred: https://www.dzs.si/prednarocila/5086876/40734

KOPIJA NOVA

https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=106&pmid=xhbgzcj7l8x8

LIBRIS dz 4. – 9.r

https://www.libris.si/c1193/narocilo-delovnih-zvezkov?g=1284

MLADINSKA KNJIGA

OŠ Sečovlje POŠ Sv. Peter


POVEZAVE

Gradiva in potrebščine

(Ogledano skupaj: 3.043, današnjih ogledov: 1)