Ponudba izbirnih predmetov v šol. letu 2022/2023

Spoštovani starši, dragi učenci!

Osnovna šola Sečovlje vam vsako leto, poleg obveznih predmetov, ponuja veliko interesnih dejavnosti z različnih področij, kjer učenci razvijate svoje interese. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7.r. – 9.r.) vam šola ponuja tudi obvezne izbirne predmete, kjer lahko svoje interese in znanja nadgradite. Gre za nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Priporočam vam, da se učenci pred odločitvijo posvetujete s starši in v tej bogati ponudbi izberete glede na svoje sposobnosti, interes, energijo in čas.

Prijavo opravite preko eAsistenta do vključno 6. maja 2022. Kdor ni naročen na storitve eAsistenta, izpolni prijavnico, ki jo učenec prevzame pri razredniku.

Želim vam pravo izbiro in uspešno delo na vseh področjih, pri tem naj vam bo v pomoč tudi bogata ponudba izbirnih predmetov OŠ Sečovlje za šolsko leto 2022/23.

Mirela Flego, ravnateljica

IZBIRNI_PREDMETI_za_sol-l_2022-23

Postopek izbire IZBIRNIH PREDMETOV v eAsistentu

(Ogledano skupaj: 89, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...