Počitniško varstvo poletje 2022

POČITNIŠKO VARSTVO POLETJE 2022

Od 27. junija do 8. julija
Od 8. do 26. avgusta

 

ŠIMC – Mladinski EPI center Piran letos razpisuje poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda OŠ.

Varstvo bo organizirano:

– od 27. junija do 8. julija,

– od 8. do 26. avgusta.

Prijavo je mogoče oddati le preko spletnega obrazca.

Pripravili smo PRAVILNIK programa, v katerem so vsi pogoji natančno opisani. Na tem mestu bi želeli izpostaviti le sledeča pravila:

1. PRIJAVA V PROGRAM VARSTVA
Zaradi omejitve števila otrok in velikega povpraševanja bomo pri oblikovanju seznama otrok, katerih
starši bodo prijavo oddali pravočasno (do 10. 6.), upoštevali naslednje kriterije:
a) Prednost pri sprejemu v počitniško varstvo imajo učenci, ki imajo bivališče prijavljeno v občini Piran in v občini Piran tudi obiskujejo osnovno šolo. Ko se na seznam (ob upoštevanju časa prijave) uvrstijo vsi učenci iz te skupine, se na seznam začnejo uvrščati učenci iz naslednje skupine.
b) Naslednji so na seznam (če je na njem še kaj prostih mest) uvrščeni učenci:
– ki imajo bivališče prijavljeno v občini Piran, a se šolajo v drugi občini;
– ki nimajo bivališča prijavljenega v občini Piran, a v občini Piran obiskujejo osnovno šolo.
c) V kolikor ostane v skupini še kaj prostora, se na seznam uvrstijo ostali učenci, to so učenci, ki nimajo bivališča prijavljenega v občini Piran in se hkrati šolajo izven občine Piran.
d) Kot zadnji se na seznam uvrstijo učenci, ki so bili prijavljeni z zamudo, to je po razpisanem datumu (ne glede na občino šolanja in bivališča).
Učenci, ki se niso uspeli uvrstit na seznam, so uvrščeni na čakalno listo. Znotraj posamične skupine učencev se vrstni red oblikuje glede na čas prijave (kdor prej odda prijavo, je višje na seznamu).
Prijavo bo mogoče oddati le preko spletnega obrazca.

2. PLAČILO AKONTACIJE OB PRIJAVI
Zaradi nedoslednosti obiska otrok glede na prijavo smo se odločili za plačilo akontacije ob prijavi. Cena programa je 9 € na dan, akontacija pa je 4 € na dan.
Staršem otrok, uvrščenih na seznam, bomo posredovali podatke za plačilo akontacije in prijavnico. Predložitev dokazila o plačilu akontacije in vrnjena izpolnjena prijavnica do 17. 6. je pogoj za uvrstitev otroka na končni seznam udeležencev v programu počitniškega varstva.

3. PRAVICE DO PRIJAVE NA POČITNIŠKO VARSTVO NIMAJO STARŠI, KI IMAJO
NEPORAVNANE OBVEZNOSTI DO ŠIMC-a.

4. ODJAVA IZ PROGRAMA
Zgodnja odjava, ki omogoča vračilo plačila akontacije, je možna le za avgustovski termin varstva. Odjavo je potrebno pisno posredovati na epicenter@simcpiran.si najkasneje do 6. 7. Odjava z vračilom akontacije je mogoča tudi v primeru bolezni otroka. Odjavo je potrebno sporočiti s SMS sporočilom, ki naj vsebuje ime in priimek otroka ter dneve, za katere ga odjavljate, na številko 041 719 133. Odjavo pošljite najkasneje en delovni dan prej do 12.00, poleg tega v najkrajšem možnem času dostavite zdravniško potrdilo o bolezni.
V primeru, da boste otroka s SMS sporočilom odjavili najmanj en delovni dan prej do 12.00 (zaradi drugih razlogov, ne bolezni), vam ne bomo zaračunali preostalega stroška varstva, ki znaša 5 € na dan, a tudi akontacije ne bomo vračali.
Vse ostale odjave se smatrajo za prepozne. Starši boste morali poravnati polno ceno
programa. Prav tako se obračuna polna cena programa v primerih, ko je bil otrok v varstvo prijavljen, a ga ni obiskoval (in ni bil odjavljen).

V želji, da bi prihajalo do čim manj zapletov, vas prosimo, da si PRAVILNIK res natančno preberete.
Celoten pravilnik je objavljen tukaj: https://epicenter.simcpiran.si/dejavnosti/pocitnisko-varstvo/

Mladinski EPI center Piran
Lada Tancer, vodja

(Ogledano skupaj: 96, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...