Predmetni izpit – SLOVENŠČINA , 8.r pisni del : 11. 15 – učilnica družboslovja ustni del: od 13. 00 dalje – učilnica SLJ2

Predmetni izpit ANGLEŠČINA, 8. razred pisni del: 11. 15, knjižnica ustni del: od 13. 00 dalje, učilnica glasbe

Predmetni izpit MATEMATIKA,  5. in 6. razred pisni del 5. in 6.r. : 11.15, učilnica družboslovja ustni del:  5. r  – učilnica 5.b, ob 13. 00                      6. r. – učilnica družboslovja, od 13....

Predmetni izpit KEMIJA, 8. razred ustni del: od 10.15 dalje, učilnica SLJ-1 (7.a)

Predmetni izpit SLOVENŠČINA, 5. in 6. razred pisni del: 11.15, učilnica družboslovja (6.a) ustni del: od 13.00 dalje, učilnica 5.b (za 5. razred), učilnica družboslovja (za 6. razred)

Predmetni izpit GLASBENA UMETNOST, 8. razred ustni del: od 13.00 dalje, učilnica glasbe (6.b)

Predmetni izpit ZGODOVINA, 8. razred ustni del: od 13.00 dalje, učilnica družboslovja (6.a)