Uporaba zaščitne maske v šolskih prostorih

 

Skladno z določbama 11. in 12. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21; v nadaljevanju: odlok) je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

V prostorih šole uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

  1. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
  2. učence s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  3. učence pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
  4. pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Če učenci ne nosijo zaščitne maske (npr. zaradi odločitve staršev), smo dolžni starše seznaniti z obveznostjo nošenja zaščitnih mask kot jo določa veljavni odlok in vam pojasniti, da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna skupina Ministrstva za zdravje, da je obveznost nošenja zaščitnih mask določil odlok, ki ga je sprejela Vlada RS in da ravnatelj kot poslovodni in pedagoški vodja šole ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka.

V kolikor vaš otrok kljub predmetnim pojasnilom glede obveznosti nošenja zaščitnih mask v prostorih šole zaščitne maske ne bo nosil, vas seznanjamo, da smo dolžni zaradi varovanja javnega zdravja, o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki na podlagi 46. a členom Zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke bo v zvezi s tem izvedel Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

September, 2021

Ravnateljica: Mirela Flego

(Ogledano skupaj: 239, današnjih ogledov: 1)