Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v Republiki Sloveniji vključeni prvič.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrica.

Ministrica je s sklepom določila, da bo na naši šoli tretji predmet pri NPZ (v šolskem letu 2021/22) v 9. razredu kemija.

Datume za izvedbo NPZ določi ministrica s šolskim koledarjem.

Datumi preverjanja znanja za 6. in 9.razred v šolskem letu 2021/2022:

  • torek, 4. maj 2022 slovenščina ( 6. in 9. razred),
  • četrtek, 6. maj 2022 matematika (6. in 9. razred),
  • torek, 10. maj 2022 angleščina (6. razred),
  • torek, 10. maj 2022 kemija (9. razred).

Tudi v šolskem letu 2021/2022, smo se prijavili na poskusno izvajanje NPZ v 3.razredu, ki poteka v sklopu pouka v pisni obliki in sicer:

  • ponedeljek, 28. marec 2022 slovenščina,
  • sreda, 30. marec 2022 matematika.

VEČ INFORMACIJ

Državni izpitni center

Informacije za učence in starše

 

(Ogledano skupaj: 526, današnjih ogledov: 1)