Nacionalno preverjanje znanja

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrica.

Ministrica je s sklepom določila, da bo na naši šoli tretji predmet pri NPZ (v šolskem letu 2021/22) v 9. razredu kemija.

Datume za izvedbo NPZ določi ministrica s šolskim koledarjem.


VEČ INFORMACIJ

Državni izpitni center

Informacije za učence in starše

 

(Ogledano skupaj: 426, današnjih ogledov: 1)