Nadarjeni

Spoštovani starši, dragi učenci.

Tudi v tem šolskem letu ponujamo za nadarjene učence naše šole različne dejavnosti. Aktivnosti so namenjene vsem prepoznanim nadarjenim učencem, prav tako tudi predlaganim nadarjenim učencem oziroma učencem, ki jih določeno področje veseli.

Želimo si, da boste v ponudbi našli zanimiva področja, ki bodo pritegnila vašo pozornost. Prijava vas obenem zavezuje, da se boste aktivnosti, na katero ste se prijavili, tudi udeležili.

Hkrati od vas pričakujemo, da boste med šolskim letom pokazali svoje sposobnosti preko gojenja pozitivnih vrednot in lepih medosebnih odnosov ter preko aktivnega sodelovanja pri pouku.

Poleg

  • upoštevanja notranje diferenciacije pri pouku (individualne zadolžitve učencev, individualiziran pouk, posebne domače zadolžitve),
  • spodbujanja učencev ter priprave za udeležbo na tekmovanjih iz različnih področij (dodatni pouk),
  • mentorstva pri pripravi raziskovalnih nalog,
  • spodbujanja k prostovoljnemu delu,
  • spodbujanja k sodelovanju na razpisih, natečajih, razstavah,
  • spodbujanja k sodelovanju na prireditvah in v projektih šole ter
  • vključevanja v interesne dejavnosti,

ponujamo učencem različne ustvarjalne aktivnosti, za katere je potrebna predhodna prijava do 28. 10. 2022.

Predstavitev teh delavnic si lahko ogledate na povezavi: Ponujene delavnice

Prijava na izbrane delavnice: OBRAZEC ZA PRIJAVO

Želimo vam veliko novih znanj, odkritij, raziskovanj, predvsem pa radosti pri ustvarjanju.

(Ogledano skupaj: 1.525, današnjih ogledov: 1)