Knjižnica

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

STROKOVNO DELO IZPOSOJA
ponedeljek 08.30 – 9.55  9.55 – 15.00
torek 08.30 – 9.55  9.55 – 13.40
sreda 08.30 – 9.55  9.55 – 14.30
četrtek   Z A P R T O
petek 08.30 – 9.55  9.55 – 15.00

Elektronski naslov šolske knjižnice:  knjiznica@ossecovlje.si.

Knjižničarka Barbara Semolič opravlja bibliopedagoško delo z učenci:

  • Svetuje učencem in učiteljem pri izposoji knjižničnega gradiva.
  • V dogovoru z razredniki izvaja bibliopedagoške ure po razredih.
  • Vzgaja in oblikuje učenca v bralca in uporabnika knjižničnega gradiva.
  • Knjižnično gradivo nabavlja in inventarizira.

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. Članarine ni.

Izposoja je možna z izkaznico knjižnice. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

IZPOSOJA

V knjižnici poteka izposoja knjižničnih gradiv (knjižnih in neknjižnih) in izposoja iz šolskega učbeniškega sklada.

Izposojevalni roki:

  • KNJIGE (strokovne in leposlovne): 14 dni.
  • KNJIGE ZA ITALIJANSKO IN ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: 7 dni.
  • REVIJE: izposoja v prostorih knjižnice, izjemoma tudi na dom (7 dni).
  • REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase …) je mogoče uporabljati samo v prostorih knjižnice oz. čitalnice.
  • MULTIMEDIJA (avdio kasete, CD, CD-ROM, DVD): 7 dni.

Knjige je mogoče po poteku izposojevalnega časa podaljšati še za 14 dni, če niso rezervirane za drugega uporabnika.

Podaljšati ni mogoče knjig, ki so namenjene za italijansko in angleško bralno značko ter obvezno domače branje. Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko izposodijo še ostali učenci.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti.

Zamudnine učencev se sporočajo ustno ob izposoji in razrednikom, opomine pošlje šola staršem na dom.

ČITALNICA

Obiskovalci knjižnice lahko uporabljajo čitalnico za učenje, branje, pisanje domačih nalog, listanje in pregledovanje knjig in revij, uporabo referenčne zbirke (enciklopedije, leksikoni, slovarji). Uporabniki čitalnice morajo upoštevati druge obiskovalce in zaposlene ter imeti odgovoren odnos do knjižničnega gradiva in opreme.

Uporabnikom knjižnice je na razpolago tudi računalnik za iskanje po lokalnem knjižničnem katalogu in po sistemu COBISS ter za pisanje nalog, referatov, predstavitev.

 


POVEZAVE

Učbeniški sklad