Prehrana

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

  • šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;
  • prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki ga predpiše minister (slovenski obrazec, slovensko-italijanski obrazec, slovensko-madžarski obrazec),
  • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
  • obroke pravočasno odjavljajo in plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
  • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
  • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
  • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola.
  • za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Subvencionirana šolska prehrana učencev

okrožnica


Cena malice

Osnovna šola:

  • cena malice znaša 0,80 evra,
  • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

POVEZAVE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dokumenti
Jedilnik


ANKETA

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju je pred vami spletni anketni vprašalnik o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano. Prosimo, da si vzamete čas in rešite anketo. Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju šolske prehrane.

Vprašalnik za učence
Vprašalnik za starše (šola)
Vprašalnik za starše (vrtec)

(Ogledano skupaj: 2.970, današnjih ogledov: 1)