Razvojna naloga

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje, kjer smo uspešno sodelovali tri leta, se bo nadaljevala pod novim imenom, nas so ponovno povabili zraven.

S 1. 9. 2023 bo ZRSŠ začel z novo nalogo/ usposabljanjem Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor s poudarkom na ustvarjanju učinkovitega didaktičnega, fizičnega in socialnega okolja.
Razvijali bomo pristope formativnega spremljanja. Na šoli smo imenovali nov šolski tim, v katerega so vključeni strokovni delavci po vsej vertikali. Del nalog bo opravil le šolski tim, ki se bo usposabljal, nato pa širil dobro prakso na celoten kolektiv.

Vesna Viltužnik

(Ogledano skupaj: 70, današnjih ogledov: 1)