Zdrava šola

Projekt Zdrava šola

OŠ Sečovlje s podružnično šolo v Sv. Petru se je v letošnjem šolskem letu 2019/20 priključila Slovenski mreži zdravih šol. Projekt vodi Inštitut za varovanje zdravja, koordinirajo pa ga lokalni Zavodi za zdravstveno varstvo. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V njem aktivno sodelujejo osnovne in srednje šole ter dijaški domovi. Prvo leto vključitve je namenjeno predvsem spoznavanju delovanja Mreže zdravih šol.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Ena od lastnosti zdravih šol je celostni pristop, za katerega je značilno:

 • program zajema celotno šolo (učence, učitelje, starše),
 • vsebine zdravja so vključene v učni načrt (pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete – zdravje je medpredmetno področje),
 • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča spodbuja zdravje – pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekte,…),
 • načelo spodbujanja k sodelovanju (sodelovanje s starši, z zdravstveno službo in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo, odprtost navzven, povezovanje z okoljem,…),
 • program je dolgoročno in intenzivno naravnan (traja dalj časa, skozi vse leto, več let).

Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Inštitut za varovanje zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko rdečo nit, ki se je poglobljeno obravnava eno šolsko leto. Rdeča nit letošnjega leta 2022/23 je MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.

Pripravili smo načrtovanje dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru Zdrave šole. Te so predstavljene v LDN. Veliko aktivnosti, ki jih že izvajamo na naši šoli predstavljajo hkrati aktivnosti, ki spadajo med področja delovanja Zdrave šole. Načrtovane dejavnosti oz. naloge so celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali jih bomo  v sklopu pouka skozi vse šolsko leto. Za uresničitev nalog se trudimo učenci, starši, vsi zaposleni in zunanji sodelavci.

Na šoli bomo še več pozornosti posvečali sistematičnemu delovanju na področju zdravja – tako telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu. Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši.

Šolski tim Zdrave šole sestavljajo:

 • pomočnica ravnateljice in vodja šolske prehrane Ingrid Medoš
 • predstavniki staršev
 • predstavniki učencev
 • predstavnica lokalne skupnosti Neli Romanello
 • učitelj športve vzgoje Adi Markač
 • svetovalna delavka Alja Rožman
 • vodja tima Marinela Čapalija
 • predstavnici zdravstvene službe (ga. Katja Štajner, ga. Tadeja Bizjak)
 • predstavnica NIJZ, Območne enote Koper (ga. Natalija Kirbiš)

Prizadevali si bomo, da bodo postali cilji in ideje Zdrave šole del naše podobe in zavestne odločitve za zdravo, dobro in pozitivno klimo na naši šoli.

Vodja tima: Marinela Čapalija

 

(Ogledano skupaj: 765, današnjih ogledov: 1)