Označeno: srednja šola

Vpis v srednje šole

Na spletni strani ministrstva za šolstvo je objavljen Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove 2019/20. Povezava na spletno stran: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/