Označeno: vpis

Vpis v 1. razred OŠ Sečovlje

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE SEČOVLJE za šolsko leto 2021/22 poteka do uradnega zaključka vpisa, ki bo 17. FEBRUARJA 2021 po pošti ali osebno po dogovoru. Vpisujemo otroke, ki so rojeni med 1....

Vpis v srednje šole

Na spletni strani ministrstva za šolstvo je objavljen Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove 2019/20. Povezava na spletno stran: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Vpis v 1. razred

V skladu z Zakonom o OŠ (UL, RS, ŠT. 12/2006, spremembe in dopolnitve UR.L. ŠT. 102/2007) starši obvezno vpišejo svojega otroka, ki bo v tekočem koledarskem letu dopolnil 6 let. Starši so po zakonu...