Vpis v 1. razred

vpis1rV skladu z Zakonom o OŠ (UL, RS, ŠT. 12/2006, spremembe in dopolnitve UR.L. ŠT. 102/2007) starši obvezno vpišejo svojega otroka, ki bo v tekočem koledarskem letu dopolnil 6 let.

Starši so po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu na matični šoli.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:
– obvezno vpišejo otroka v matični šoli,
– na izbrano šolo naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka v našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Starši vpišejo otroka (v 1. razred) v svojem šolskem okolišu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis. Nato pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero želijo prepisati učenca, s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Vpis poteka v mesecu februarju, v pisarni šolske svetovalne službe na šoli.

Prosimo vas, da s seboj prinesete na vpogled otrokov osebni dokument ali rojstni list. Hkrati vas prosimo, da razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku (podaljšano bivanje), saj moramo glede števila oddelkov pridobiti odobritev Ministrstva za šolstvo.

(Ogledano skupaj: 227, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...