Obvestilo – pouk v času NPZ

Dragi učenci, spoštovani starši!

Kakor v mnogih drugih državah tudi v Sloveniji že nekaj let izvajamo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v OŠ. Učenci ob koncu 6. in 9. r. rešujejo poseben izbor nalog, preverjanje se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Letos bo NPZ potekalo 4., 7. in 9. maja 2018 in sicer:

  • petek, 4. maj – slovenščina,
  • ponedeljek, 7. maj – matematika in
  • sreda, 9. maj – angleščina(6. r.) oz. kemija(9. r.)

V teh dneh bo tudi organizacija pouka na šoli nekoliko spremenjena, zato prosim, da jo dosledno upoštevate. Več informacij dobite pri svojih razrednikih, objavljene bodo tudi na oglasni deski ter na spletni strani šole.

  • Za vse učence, razen za 6. in 9.r. bo potekal pouk po urniku, vendar ne bo predure. Glavni vhod bo odprt od 7.45 dalje. Najkasneje ob 8.15 gredo v učilnico, kjer počakajo na pouk.
  • Za učence od 1. do 5.r. bo potekal pouk z razredničarko le v matičnih učilnicah oz. bodo izvajali dneve dejavnosti izven šolske stavbe. Vse spremembe urnika bodo objavljene na spletni strani šole oz. jih dobite pri razredniku.
  • Učenci 7. in 8.r. bodo imeli pouk v učilnici naravoslovja, tehnike ali v jezikovni učilnici.
  • Na hodnikih bodo nadzorni učitelji.
  • Učenci 6. in 9. r. pridejo v šolo ob 8. uri oz. najkasneje do 8.15, da se lahko pripravijo. Seznam učencev in sedežni red bosta objavljena na vratih učilnic. NPZ poteka na vseh šolah od 8.30 do 9.30. Učenci prinesejo v šolo le stvari in pripomočke, ki jih potrebujejo za reševanje. Po malici bo sledil pouk po urniku oz. druge oblike dela.
  • Na šoli bomo organizirali vpogled v ovrednotene preizkuse znanja, ki bodo potekale v računalniški učilnici, dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence in starše bo mogoč tudi od doma. Obveščeni boste preko razrednika.
  • Učenci in starši bodo lahko do preizkusov v obliki pdf dostopali s šifro učenca (dobijo jo pri pisanju prvega predmeta NPZ) in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si

Da bo preverjanje nemoteno potekalo, vas prosim, da se držite vseh navodil. Učencem, ki opravljate NPZ pa želim pri reševanju veliko uspeha.

Ravnateljica: Mirela Flego, prof.

(Ogledano skupaj: 104, današnjih ogledov: 1)

Morda vam bo všeč tudi...